Together one world!


Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk. We werken samen met een twintigtal middelbare scholen in een langdurig partnerschap. Ook hebben we meer dan dertig partners uit landen over de hele wereld.  Ons motto is: “Together one World!”

Wereldburgerstage

Tijdens een drie weken durende stage maken de leerlingen van middelbare scholen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale leeftijdgenoten, en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen. Ze praten, sporten, zingen, dansen en dromen over hun werelden. Zo leren onze deelnemers dat mensen over de hele wereld anders zijn, maar dat dat ook prima is.

Scholen voor scholen

Zoals de naam van dit doel al suggereert, Nederlandse scholen werken samen met scholen en andere partners in onze partnerlanden. Fondsen worden ingezameld en geïnvesteerd in het onderwijs, zorg, lokale economie en duurzaamheid in de partnerlanden. Wilde Ganzen steunt het scholen voor scholen project jaarlijks met €50.000,-.

Let’s work

Bij het Let’s work project gaan onze jongeren aan de slag, om samen met de lokale partners, kleine klusjes aan te pakken. Er worden sportvelden opgeknapt, bomen geplant, klaslokalen geschilderd en nog zo veel meer. Natuurlijk zijn de lokale wensen en behoeftes altijd leidend.

Bewustwording

Bewustwording in Nederland bereiken we met ons Global Ambassador project. Na de wereldburgerstage streven we ernaar om alle deelnemers minstens twee lessen te laten geven aan hun leeftijdsgenoten op school. Natuurlijk worden de hoogtepunten van de ervaring tijdens de stage besproken maar er is ook aandacht voor de lessen die geleerd zijn.

De totale duur van het Xplore traject is een geheel jaar. In de voorbereidende fase gaan de leerlingen aan de slag met diverse trainingen in vier verschillende crews: Health, Nature & Environment, Culture & Economics en Education & Recreation.

Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de Sustainable Development Goals, wereldburgerschap en interculturaliteit.  Er wordt gekeken wat de impact van het project op de jongeren en hun omgeving is geweest door middel van een gedragsmeting, opgezet in samenwerking met CIDIN. Sinds een aantal jaar biedt Global Exploration ook stages aan voor mensen die niet op een deelnemende middelbare school zitten of voor mensen die graag een tweede of een derde stage willen lopen. Het aantal zogenaamde Global+ reizen groeit ieder jaar! Deze zijn toegankelijk voor zowel Alumni, die al ervaren SGE ambassadeurs zijn, maar ook voor mensen die nog nooit een stage bij Global Exploration hebben gedaan. Bij interesse voor een dergelijke stage kun je contact met ons opnemen via info@global-exploration.nl