Voorbereiding

“Succes depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be failure” (Confucius) Gedurende een Global Exploration-jaar krijgen de deelnemers, de docenten en de medisch begeleiders een aantal trainingen aangeboden. Deze trainingen vormen een essentieel onderdeel van een ervaring met Global Exploration en hebben als doel om de reizigers zo goed mogelijk voor te bereiden op de ervaring die hun gedurende de stage straks te wachten staat. Uiteindelijk dragen de trainingen natuurlijk een flink steentje bij aan het uiteindelijk doel van Global Exploration: Wereldburgerschap. Hieronder wordt een korte schets gegeven van de trainingen die aangebonden worden. Meer informatie is altijd op te vragen via: info@global-exploration.nl

november
Docententraining 1

Tijdens dit eerste trainingsmoment in november staat beeldvorming rondom Global Exploration en een algemeen wereldbeeld centraal. De volgende trainingen worden aangeboden: - Missie en Visie SGE - Update wereldbeeld - Xplore my country, een eerste verkenning van het land dat straks bezocht gaat worden

januari
Opening Global Exploration

Tijdens "de opening" komen alle deelnemende groepen bij elkaar op één locatie. Iedereen ontvangt hier zijn/haar eerste SGE-shirt en mag genieten van de volgende trainingen: - Xplore my country & the crews - Tools: Icebreakers - Tools: One Billion Rising - Framing: Gapminder

februari/maart
Docententraining 2

Deze praktische en verdiepende docententraining richt zich ieder jaar op een ander thema. De afgelopen jaren hebben o.a. de groepsprocessen, het evalueren, verdiepende werkvormen en het delen van good practice-ervaringen centraal gestaan.

april/mei
Scholentraining SGE

Deze training wordt door de landencoördinator op de deelnemende school gegeven. De training richt zich op verdiepende achtergrondinformatie van het te bezoeken land, de sustainable development goals en het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid bij de leerlingen.

maart/april/mei/juni
De crew-masterclasses

Iedere crew (natuur/educatie/gezondheid/cultuur) bereidt een "masterclass" voor binnen het crewthema. Deze masterclasses worden door de deelnemers gedurende het SGE-jaar aan hun groepsgenoten gegeven. Op die manier bereidt een groep zichzelf voor.

juni
De Ready2Go

Voor de tweede keer dit SGE-jaar komen alle groepen samen om vlak voor vertrek de allerlaatste trainingen te ontvangen. Het is tijd voor verdieping: - Framing, welk beeld verspreid jij straks? - Xplore my country - Tools: per land worden er specifieke trainingen gegeven - Tools: cultureshock

augustus/september
After travel experience

Deze training richt zich op het verwerken van de cultuurshock die deelnemers eventueel ervaren hebben tijdens de stage. Daarnaast is er aandacht voor de evaluatie van het programma tijdens de stage. Na afloop van de training worden de ervaringen met ouders en sponsoren gedeeld.