Q & A Corona

In dit document zullen we ingaan op de gevolgen van het Corona virus voor reizigers in het algemeen, en reizigers van Global Exploration in het bijzonder.

We zullen niet gedetailleerd ingaan op het medische deel van het virus, maar wel verwijzen naar bronnen waar hierover informatie is te vinden. Alhoewel het corona virus op dit moment voor veel vragen zorgt, verwachten wij op dit moment geen problemen met betrekking tot onze reizen.

Wij kunnen echter niet in de toekomst kijken en willen u via dit schrijven dan ook voldoende informeren over het beleid vanuit de overheid, de reiswereld, de verzekeringsbranche en Stichting Global Exploration in het bijzonder.

Klik hier: Q & A Corona (versie 1 april, 2020)