(versie 1.0. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2017)

Privacy & Cookie verklaring


Via deze portal worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Global Exploration acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor ter ondersteuning van onze doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijdere

Stichting Global Exploration is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website http:///www.global-exploration.nl/mijnSGE
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • Het creëren van een centraal platform waar alle benodigde documentatie welke benodigd is voor het plannen van de reizen worden verzameld voor de betrokkenen.
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website

Gebruik van persoonsgegevens
Door ons portal te gebruiken wordt u gevraagd om bepaalde gegevens bij ons achter te laten. Dat zijn o.a.

 • persoonsgegevens
 • Kopie paspoort
 • Gezondheidsverklaring
 • Verzekering gegevens.

De gegevens worden gebruikt om de reis te faciliteren en om de begeleiders een instrument te geven waarmee ze snel en eenvoudig kunnen controleren of alle benodigde gegevens voor de reis in de juiste vorm zijn aangeleverd. Wij bewaren deze gegevens zolang u gebruikt maakt van onze diensten en de portal maar maximaal voor de periode van één jaar waarna ze fysiek verwijderd worden van ons systeem. Hierbij zal Stichting Global Exploration de persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u daar vooraf over bent ingelicht en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Account
Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van onze website dient u een account aan te maken. Bij het aanmaken van een account vragen wij u om een e-mailadres op te geven. Naar dit e-mailadres zullen wij een mail sturen met de login details van de website waarna u in staat bent om uw wachtwoord te wijzigen. Daarnaast voorziet het systeem er ook in om in te loggen met uw facebook account, dan zal dit worden gebruikt als validatie van u als gebruiker.

Nadat u de eerste keer bent ingelogd zullen wij u om extra informatie vragen waarbij deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verzamelen en vastleggen van de persoonlijke informatie welke nodig is voor de geplande reis;
 • Het verzamelen en vastleggen van de juiste documenten welke nodig zijn voor de geplande reis.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.
Wanneer u zich registreert of voor het eerst inlogt via onze website, dan vragen wij u om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Door de checkbox aan te vinken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en om onze website op uw interesses af te stemmen. Door de analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten en website te optimaliseren. Wij hebben geen controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, zie graag de privacy policy Google (let op; deze verklaring kan regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van unieke login met wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie; (https://)
 • doelgebonden toegangsbeperkingen waarbij de lidmaatschap van een groep het toegangsniveau bepaald tot de data;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@global-exploration.nl Of u kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Groot Haasdal 15, 6333 AV Schimmert.