Partner - Nepal

Vocational Centre Kalsee

De meeste dorpen die in de rurale delen van Nepal liggen vallen onder de armoedegrens zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Doordat er voornamelijk in de dorpen een gebrek is aan gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid migreren veel jongeren naar de grote steden op zoek naar een betere toekomst. Dit zorgt ervoor dat de dorpen steeds meer dunbevolkt raken. Om dit probleem tegen te gaan hebben de bewoners van het dorp Tanchowk een beroepscentrum (vocational centre) gebouwd in de bergen van de Annapurna. Dit beroepscentrum biedt onderwijs aan volwassenen en functioneert tevens als een bron van inkomsten voor het dorp door middel van een eco-lodge. Deze milieu-vriendelijke lodge zal een toeristenverblijf worden waardoor er geld gegenereerd wordt voor de inwoners van het dorp. Het grootste doel van dit vocational centre is de empowerment van de bewoners van Tanchowk.

Een van de doelen van het Vocational Centre is de empowerment van vrouwen. Dit willen ze bereiken door het aanbieden van cursussen zoals lezen, schrijven en wiskunde aan vrouwen uit het dorp. SGE stelt zich tot doel het Vocational Centre te ondersteunen in logistieke zaken om het centrum goed op te bouwen zodat het uiteindelijk duurzaam en zelfstandig  kan voortbestaan. Nadruk zal gelegd worden op de educatie van vrouwen.

23/06/2015
"Toilets, showers and training"- €18.250,-

SGE heeft het Vocational Centre in Tanchowk gesteund door te investeren in training voor lokale werknemers en in lees- en schrijfcursussen voor vrouwen. Ook heeft SGE geïnvesteerd in het gebouw van het centrum door te investeren in toiletten, douches en een duurzame keuken (biomass briquette)