Partner - India

Village of Hope

De Village of Hope (VoH) is een plek in New Delhi waar mensen met lepra en hun gezinnen uit de regio kunnen wonen. De ziekte Lepra wordt nog steeds als taboe beschouwd en de mensen in de VoH  worden buiten de ‘gewone’ samenleving geplaatst. Dit heeft gevolgen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs. De patiënten en hun kinderen verkeren daardoor in een voortdurende positie van achterstand. In de VoH kunnen de mensen medische hulp krijgen, opleidingen volgen en krijgen hun kinderen onderwijs.

Hope Foundation.

Hope Foundation is een in India actieve organisatie met als doel het leven van mensen te veranderen. Ze doet dit door de inzet van het medeleven en de betrokkenheid van toegewijde stafleden en vrijwilligers. Deze bieden duurzame en intensieve diensten aan armen en behoeftigen  waarbij ze uitgaan van de kracht van de eigen gemeenschap. In India heeft de Hope Foundation vestigingen in diverse steden en voeren ze op 25 plekken projecten uit. Deze zijn gericht op kinderen, onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, werkgelegenheid en noodhulp.

Info: www.hopefoundation.org.in

01/07/2019
Bouw community hall - €5.000,-

De Village of Hope stichting biedt mensen met lepra ondersteuning op allerlei manieren. In 2019 zou Village of Hope graag een hoop renovaties en reparaties doen om zo de gemeenschap weer op orde te krijgen. Zo zouden zij een community hall willen aanleggen, verschillende opknapbeurten willen geven aan huizen van lepra patiënten en een aantal toiletten willen opknappen. Verder zouden zij een aantal materialen aanschaffen zoals EHBO-spullen om hen goed te kunnen voorzien van de nodige materialen. Om dit te bewerkstelligen zouden zij graag €5.000,- ontvangen.

01/07/2018
Renovatie "Training Centre" - €5.600,-

Dit jaar zal er gewerkt worden aan de renovatie van het trainingscentrum. Dit gebouw staat al zeker vijftien jaar centraal in de gemeenschap als trefcentrum, Hope office en plek waar de gemeenschap les krijgt. Het onderhoud aan het gebouw is dan ook flink achterstallig geraakt sinds de focus op het verbeteren van de leefomstandigheden en gezondheid van de mensen heeft gelegen. Dit jaar zal er een flinke opknapbeurt gegeven worden aan het trainingscentrum.

01/07/2012
Renovatie "Woonhuizen" - €12.500,-

In 2012 starten we een stuuk- en verfproject in de Village of Hope. Dat betekent at een flink aantal woonhuizen van lepra patiënten en hun families een nieuwe laag verf krijgen. Het doel is de aanblik van het dorp te verbeteren.

01/07/2011
Opzet computer educatie project - €5.000,-

Dit jaar hebben we binnen het Scholen voor Scholen project een computerruimte kunnen bouwen binnen een lagere school. Dit heeft ervoor gezorgd dat 600 basisschoolleerlingen computerles kunnen volgen op hun school.

01/07/2010
Bouw "Bandage ruimte" - €11.540,-

We bouwen een nieuwe bandageruimte. Veel leprapatiënten hebben dagelijkse verzorging nodig, hun wonden moeten iedere dag goed schoongemaakt worden. Deze zorg kan nu in een afgesloten ruimte en op een hygiënische manier gegeven worden.

01/07/2009
Aanleg basisvoorzieningen - €15.000,-

We verlenen financiële steun voor het inrichten van de afvoerkanalen en het rioolsysteem in het dorp. Daarnaast starten we met het verven van de 800 huizen die het dorp telt en leggen we een speeltuin aan bij de lokale basisschool

01/07/2008
Verbeteren kwaliteit van onderwijs - €10.103,-

In 2008 installeerden we een computerlokaal voor de lokale middelbare schoolleerlingen. Ook legden we een nieuw park aan waar de leerlingen kunnen lunchen. Daarnaast schaften we een auto aan die nodig is om de leerlingen naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren voor check-ups.