Partner - India

Tibetan Children’s Village

Sinds de vijftiger jaren ontvluchten jaarlijks vele Tibetanen hun geboorteland om zo in India en Nepal een betere toekomst te zoeken. Zij komen veelal terecht in voor hen ingerichte vluchtelingenkampen waar ze vaak al vele jaren verblijven. De organisatie Tibetan Children’s  Villages (TCV) is er om deze kinderen op te vangen en ervoor te zorgen dat ze een goede opvoeding en opleiding krijgen zodat ze in de toekomst hun eigen leven vorm kunnen geven en uitgroeien tot volwaardige leden van de samenleving. De ‘kampen’ zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige dorpen. 2013 was het laatste jaar dat wij een bezoek brachten aan Ladakh en daarbij ook aan het TCV.

01/07/2011
Verbeteren lokale voorzieningen - €10.000,-

Het dorp heeft plannen om de voorzieningen te verbeteren door bijvoorbeeld het aanleggen van schuttingen aan de achterkant van de huizen, door de algemene hal van de school te verbeteren, evenals de vloeren van de klaslokalen van de bovenbouw. Samen met Wilde Ganzen stelt Global Exploration een bedrag ter beschikking om het dorp hierin te ondersteunen

01/07/2010
Bouw van een bibliotheek - €9.195,-

We bouwden een bibliotheek annex videoruimte om het onderwijs in het TCV te kunnen verbeteren. Leerlingen van Blariacum trokken drie dagen op met leerlingen van TCV. Op 5 augustus 2010 werd het dorp getroffen door alles vernietigende vloedgolf.

01/07/2009
Bouw extra klaslokaal - €10.000,-

Ook in 2009 werd er een nieuw klaslokaal gebouwd. Steeds meer kinderen krijgen kans op goed onderwijs.

01/07/2008
Bouw van klaslokaal - €14.400,-

De basisschool in de Tibetan Children’s Village werd langzamerhand te klein voor het aantal kinderen dat hier naar school ging. We bouwden in 2008 drie nieuwe klaslokalen voor de jongste leerlingen van de school. Het gebouw is in gebruik sinds december 2008.