Partner - Peru

Stichting Hope

Het doel van stichting HoPe (Holland-Peru) is om de inheemse bevolking in Tiracancha in het hoogland van Peru in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren. De ondersteuning van projecten vindt alleen plaats als die door de plaatselijke bevolking zelf worden gedragen. De Peruaanse autoriteiten worden maximaal betrokken bij de uitvoering van de projecten. Wat er is bereikt, moet de gemeenschap zelf kunnen voortzetten als het project af is. De stichting Holland Peru werkt reeds jaren in de hooglanden van Peru. Zij probeert de bewoners te stimuleren zelf te werken aan de toekomst. Dit door hen bij te staan bij de bouw van scholen, het aanleveren van studiematerialen en het aanstellen van leraren.

Info: www.stichtinghope.org.

10/02/2011
School facilities - €5.000,-

Voor de lagere school van Tiracacha is er een computerlokaal en een bibliotheek gebouwd. Natuurlijk werdt er ook voor de inrichting gezorgd.

10/02/2010
School facilities - €10.000,-

De activiteiten van Hope richten zich op inheemse volkeren hoog in de bergen in Tiracancha die weinig voorzieningen tot hun beschikking hebben. Voor een school in de bergen is het nodig klaslokalen te bouwen en te zorgen voor voldoende toiletten. Daar heeft het sponsorgeld van de leerlingen in 2010 voor gezorgd.