Partner - India

Spituk Monastery

Sinds de eerste interculturele stage in India werd er in 2008 ook een bezoek gebracht aan het Spituk Monastry in Ladakh. In de kloosterschool van Spituk kunnen jongens uit de verafgelegen gebieden van de Himalaya terecht voor onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven door de monniken van het klooster. Op twaalfjarige leeftijd beslissen de jongeren of ze zelf monnik willen worden of de reguliere school gaan volgen. Tijdens ons bezoek aan het Spituk klooster stond niet alleen interculturaliteit maar ook de leer van het boeddhisme centraal. 2013 is het laatste jaar dat Spituk bezocht is.

01/07/2011
Uitbreiding van het schoolgebouw - €5.000,-

De school wordt steeds groter en in 2011 steunen we in de constructie van een nieuw schoolgebouw met twee verdiepingen en diverse klaslokalen.

01/07/2010
Aanleg van extra slaapvertrekken - €10.000,-

De school in Ladakh is gestart met de bouw voor een extra opvang bedoeld voor kinderen die uit afgelegen, vaak rurale gebieden komen. Op deze manier kunnen zij op het schoolterrein verblijven en onderwijs volgen.

01/07/2009
Afronding boardingschool - €10.000,-

Een jaar na de start van de bouw konden we het project afronden. Meer dan honderd Nederlandse leerlingen en docenten waren op 26 juli aanwezig bij de feestelijke opening van de nieuwe “boardingschool”.

01/07/2008
Start constructie boardingschool - €30.000,-

In 2008 reisden drie Xplore groepen naar Ladakh. In hun rugzak hadden zij veel goede wensen en meer dan € 30.000,-. Dit geld werd samengebracht in vele acties en aangevuld met subsidies van Wilde Ganzen en NCDO. Voor dit geld werd een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe opvangtehuis voor de jonge monniken.