Partner - Zuid-Afrika

Sithand’izingane Care Project

Sithand’Izingane-project is de naam van deze goed georganiseerde NGO in de Tsakane. Tsakane is een township dat ongeveer 56 km ten zuidoosten van Johannesburg te vinden is. Sithand’Izingane biedt een dagelijks naschools programma aan ongeveer 1100 scholieren. Een SGE-groep is ’s ochtends meestal bezig met Let’s work werkzaamheden. De Zuid-Afrikaanse jeugd komt na hun lesdag bij het project langs. Samen met de jongeren van Sithand’Izingane wordt er dan meegewerkt aan het naschoolse programma dat het project aanbiedt aan de scholieren. Het programma ter plaatse wordt gecoördineerd door de zorgverleners en maatschappelijk werkers van het project. SGE streeft naar een interessante interculturele ervaring met de vele jongeren van het project. Daarnaast werd het project financieel gesteund middels de scholen voor scholen gelden.
Meer informatie: http://www.sithandizingane.co.za/

18/07/2019
Onderhoud - €5000,-

In 2019 wordt er geïnvesteerd in: - een kleine overkapping die leidt tot een schaduwplek; - het vernieuwen van een schuurtje op het terrein van Sithand'Izingane; - de aanschaf van een mobiel toilet; - de aanschaf van stoelen en tafels; - algehele reparaties aan het hoofdgebouw.

12/07/2018
Podium - €4728.80

In 2018 werd het klaslokaal dat in 2017 gebouwd is gebruiksklaar gemaakt. Voor de 900 kinderen, jongeren en families die geregistreerd zijn. Er is ook een podium gebouwd waar de kinderen kunnen spelen hun eigen culturele dansgroep hebben opgericht.

12/07/2017
Cementen vloer - €9.000,-

In 2017 werd er een cementen vloer onder de LAPA (stalen overkapping) geplaatst als basis voor twee klaslokalen en toiletgebouw. De lokalen en de overkapping worden gebruikt als locatie om met de gemeenschap van Tsakane samen te komen en als home voor het Youth Centre van Sithand’Izingane.

12/07/2016
LAPA - €9000,-

Er is een LAPA (stalen overkapping) gebouwd die onderdak zal gaan bieden aan twee klaslokalen en toiletgebouwen. De hygiënische omstandigheden worden hierdoor aanzienlijk verbeterd. Daarnaast zijn kranen, wasbakken en klaslokalen gerenoveerd.

12/07/2015
Onderhoud - €3000,-

Het project had behoefte aan ondersteuning bij onderhoudswerkzaamheden. Het volledige hekwerk rondom het project heeft een schilderbeurt gehad. Het zal gaan om een stuk nieuwbouw waarbij de capaciteit en diensten kunnen worden vergroot.