Partner - Nepal

Shree Bauchali Secondary School

De Shree Bauchali Secondary School is gelegen in Chitwan in het zuiden van Nepal.  De Chitwan vallei is een relatief dunbevolkt gebied en de school biedt onderwijs aan leerlingen van 12-18 jaar uit de omliggende dorpen.

Sinds 2009 zijn er contacten met deze school in Nepal. Discussies over onderwerpen als de Sustainable Development Goals en wereldburgerschap zijn regelmatig gevoerd. Zowel de Nederlandse als de Nepalese leerlingen bereiden activiteiten voor omtrent crew-onderwerpen: Culture & Economy, Health, Nature en Education & Recreation. Samen en van elkaar leren staat centraal.

SGE heeft samen met de Xplore scholen een aantal jaren steun geboden aan de behoeften van de school in de vorm van renovatie van het schoolpand en distributie van materiaal.

03/07/2014
“Completion of School and Fence” - €11.000,-

SGE heeft gezorgd voor de voltooiing van de school door te investeren in de afronding van de klaslokalen en de buitenmuur. Deze buitenmuur is van belang voor de veiligheid van de leerlingen.

24/07/2013
“Floor Construction” - €5.000,-

De Shree Bauchali Secondary School heeft met de hulp van SGE de vloer van drie nieuwe klaslokalen kunnen aanleggen.

23/06/2010
“Construction Computer Lab for ICT Education” - €10.000,-

De Shree Bauchali Secondary School kampte met het probleem van een ICT-achterstand die haar leerlingen had ten opzichte van leerlingen die naar school gingen in stedelijke gebieden. Om deze achterstand tegen te gaan heeft Global Exploration ondersteuning geboden bij het bouwen van een computerlokaal waardoor 180 leerlingen direct gesteund werden tijdens hun schoolperiode van drie jaar.

09/07/2009
“Construction of Four Classrooms for Toddlers” - €10.000,-

Dit jaar is het eerste jaar waarin de school in Chitwan en stichting Global Exploration een partnerschap vormen. SGE heeft dit jaar bijgedragen aan de bouw van vier kleuterklassen aangezien de capaciteit van de school reeds bereikt was en het leerlingenaantal groeide. De bouw van de vier kleuterklassen hielp hen om zowel de kwantiteit als kwaliteit van onderwijs te verbeteren.