Partner - Cambodja & Vietnam

Prachawittayakarn School – Thailand

In Bantak, Thailand, liggen één middelbare en vijf verschillende basisscholen. Deze scholen zijn allemaal gesitueerd in de arme wijken van Bantak. Henk Stribos, oud-chairman van Thailand/Cambodja en oud Trevianum docent heeft zichzelf als missie genomen het onderwijs in deze omgeving te verbeteren. Hij wil samen met de leerkrachten van de verschillende scholen de focus leggen op een interculturele samenleving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Hierbij worden verbeteringen aangebracht aan de leer-en leefomgeving van de scholen.

01/07/2018
Renovatie watervoorziening - €3.140,-

Op de Prachawittayakarn school is er een vernieuwing van de watervoorziening en riolering van de schoolkantine geweest. Alle 880 studenten en 36 medewerkers zullen hierdoor een enorme verbetering in hygiëne zien. Ook kan er nu regenwater gebruikt worden voor duurzamer gebruik.

01/07/2017
Aanleg ecologische tuin - €6.000,-

In 2017 zullen we in Bantak een deel van ons scholen voor scholen geld besteden aan de aanbouw van een schooltuin waar leerlingen les zullen krijgen in duurzaam levensonderhoud en kunnen leren in een rijke leeromgeving met veel mogelijkheden tot praktijkoefeningen. Op de school in Bantak is er namelijk veel vraag naar duurzame oplossingen voor problemen in Thailand. Samen met onze leerlingen zullen we hier flink werken aan het aanleggen van de schooltuin. Verder zullen we op een van de omringende bergscholen een vloer aanleggen zodat de leerlingen op een normale wijze van onderwijs kunnen genieten.

01/07/2016
Werkzaamheden basisscholen - €7.500,-

In 2016 hebben we op de middelbare school in Bantak ingezet op het geven en verbeteren van het Engels onderwijs. Door het scholen voor scholen geld hebben we ervoor kunnen zorgen dat er een aantal docenten geschoold konden worden. Samen met de jongeren van Bantak hebben we de omringende basisscholen bezocht om hier kleine werkzaamheden te verrichten.

01/07/2015
Opknappen schoolvoorzieningen - €7.000,-

In 2015 zullen de scholen in Bantak een opknapbeurt krijgen. Zo zullen de lokalen worden geverfd. Dit zal gedaan worden met de hulp van onze studenten en lokale partners. Ook zullen er ook nieuwe materialen worden aangeschaft. Denk hierbij aan tafels en stoelen. Voorheen zat men namelijk vooral op de grond. Ook zullen een aantal leerkrachten Engels cursussen krijgen om het Engelstalig onderwijs op de scholen te verbeteren en de jongeren zo een betere kans te geven.

01/07/2013
Training en faciliteiten - €5.000,-

In 2013 zullen we dit project voor het eerst bezoeken. Dit project heeft zich als doelstelling genomen om in het eerste jaar een inhaalslag te maken in de kwaliteit van het onderwijs. Zo zullen er leerkrachten worden opgeleid, white-boards worden gekocht en een aantal laptops worden aangeschaft. Op deze manier kunnen we de leerlingen voorzien in hun onderwijsbehoeftes.