Partner - Tanzania

Oltepes Primary School

Aan de voet van Mount Longido ligt Oltepes. De school verzorgt onderwijs voor ongeveer driehonderd leerlingen. Deze leerlingen maken gebruik van twee klaslokalen en doen dit middels een roulatiesysteem. Dit systeem is, gegeven de omstandigheden, een prima oplossing maar halveert de onderwijstijd die aan de kinderen geboden wordt. Sinds 2013 steunt Global Exploration de bouw van twee nieuwe klaslokalen. Een aardbeving in 2015 maakt deze opdracht niet makkelijk maar dankzij de vastberadenheid van zowel Global Exploration als de lokale bevolking zijn de klaslokalen in 2017 hersteld. Zoals de directeur van Oltepes mr. Victor Kabati zelf zegt: There is no smooth way to bring the future!”

18/07/2019
Docenten verblijven - €14.000

De docenten huizen, die in 2018 zijn gebouwd, zijn in 2019 verder afgebouwd. Beide huizen zijn van een dak voorzien. In 2020 worden deze huizen volledig afgewerkt.

05/07/2018
Docenten verblijven - €8.849,40

In 2018 hebben we twee docentenverblijven gebouwd, zodat de docenten geen kilometers meer hoeven te lopen om op school te komen. Zodoende kan het niveau van het lesprogramma worden verhoogd, zodat de 220 leerlingen die naar deze school gaan beter onderwijs krijgen.

06/07/2017
Klaslokalen en toiletten - €10.000,-

Oltepes Primary School werd in 2017 verder afgebouwd met de realisatie van een toiletgebouw en de afronding van de laatste twee klaslokalen. Voor 2018 staat het realiseren van het broodnodige teachershouse op het programma.

07/07/2016
Dakconstructie van een klaslokaal en begin tweede klaslokaal - 8.000,-

Het lokaal dat in 2015 werd gebouwd is in 2016 van een dak voorzien. Ook werd begonnen met de fundering en de bouw van twee nieuwe lokalen.

02/07/2015
Wederopbouw van twee klaslokalen - €24.000,-

Eind 2014 werd Longido district (en dus ook Oltepes Primary) opgeschrikt door een aardbeving. De pas gebouwde lokalen raakten zwaar beschadigd door een flinke scheur in de fundering. Gelukkig kon er snel begonnen worden met de bouw van twee nieuwe lokalen op een nieuwe locatie. Ook werd er nieuw meubilair aangeschaft voor de bestaande lokalen.

03/07/2014
Bouw van twee klaslokalen - €19.500,-

Nadat in 2013 de fundering was aangelegd konden we in 2014 daadwerkelijk aan de slag met de bouw van de twee klaslokalen.

04/07/2013
Fundering voor klaslokalen - €5.000,-

Om de enorme toestroom van leerlingen aan te kunnen worden er twee lokalen bijgebouwd. Global Exploration heeft in 2013 bijgedragen aan de fundering van dit gebouw.

07/07/2010
Lerarenhuis en sanitair - €20.000,-

Voor het geven van onderwijs is goed personeel nodig. Om dit personeel aan te kunnen trekken is het nodig hen te huisvesten. Vandaar starten we met de bouw van een zogenoemd teachers home. Daarnaast moest de nieuw gebouwde school nog worden voorzien van toiletten. Ook daarvoor werden middelen ter beschikking gesteld.