Partner - Tanzania

Oltepes Primary School

Aan de voet van Mount Longido ligt Oltepes. De school verzorgt onderwijs voor ongeveer 300 leerlingen. Deze leerlingen maken gebruik van 2 klaslokalen en doen dit middels een roulatiesysteem. Dit systeem is, gegeven de omstandigheden, een prima oplossing maar halveert de onderwijstijd die aan de kinderen geboden wordt. Sinds 2013 steunt Global Exploration de bouw van twee nieuwe klaslokalen. Een aardbeving in 2015 maakt deze opdracht niet makkelijk maar zowel Global Exploration als de lokale bevolking is vastberaden dit project in 2017 tot een goed einde te brengen. Zoals de directeur van Oltepes mr. Victor Kabati zelf zegt: There is no smooth way to bring the future!”

18/07/2019
Docenten verblijven - €14.000

De docenten huizen, die in 2018 zijn gebouwd, zijn in 2019 verder afgebouwd. Beide huizen zijn van een dak voorzien. In 2020 worden deze huizen volledig afgewerkt.

05/07/2018
Docenten verblijven - €8.849,40

In 2018 hebben we twee docentenverblijven gebouwd, zodat de docenten geen kilometers meer hoeven te lopen om op school te komen. Zodoende kan het niveau van het lesprogramma worden verhoogd, zodat de 220 leerlingen die naar deze school gaan beter onderwijs krijgen.

06/07/2017
Classrooms and toilet - €10.000,-

“Finish Construction of Classrooms and Toiletbuilding” Oltepes Primary School werd in 2017 verder afgebouwd met de realisatie van een toiletgebouw en de afronding van de laatste twee klaslokalen. Voor 2018 staat het realiseren van het broodnodige teachershouse op het programma.

07/07/2016
"Finish Classroom and Start Second Classroom” - 8.000,-

“Roof Construction of Classroom and Start Second Classroom” Het lokaal dat in 2015 werd gebouwd is in 2016 van een dak voorzien. Ook werd begonnen met de fundering en de bouw van twee nieuwe lokalen.

02/07/2015
“Reconstruction of Two Classrooms” - €24.000,-

“Reconstruction of Two Classrooms” Eind 2014 werd Longido district (en dus ook Oltepes Primary) opgeschrikt door een aardbeving. De pas gebouwde lokalen raakten zwaar beschadigd door een flinke scheur in de fundering. Gelukkig kon er snel begonnen worden met de bouw van twee nieuwe lokalen op een nieuwe locatie. Ook werd er nieuw meubilair aangeschaft voor de bestaande lokalen.

03/07/2014
“Construction of Two Classrooms” - €19.500,-

“Construction of Two Classrooms” Nadat in 2013 de fundering was aangelegd konden we in 2014 daadwerkelijk aan de slag met de bouw van de twee klaslokalen.

04/07/2013
“Foundation of Classroom Building” - €5.000,-

“Foundation of Classroom Building” Om de enorme toestroom van leerlingen aan te kunnen worden er twee lokalen bijgebouwd. Global Exploration heeft in 2013 bijgedragen aan de fundering van dit gebouw.

07/07/2010
“Teachers Home and Sanitation Facilities” - €20.000,-

“Teachers Home and Sanitation Facilities” Voor het geven van onderwijs is goed personeel nodig. Om dit personeel aan te kunnen trekken is het nodig hen te huisvesten. Vandaar starten we met de bouw van een zogenoemd teachers home. Daarnaast moest de nieuw gebouwde school nog worden voorzien van toiletten. Ook daarvoor werden middelen ter beschikking gesteld.