Partner - India

Machwa Johotwara Jaipur

De Machwa Johotwara Sr. Secondary School is een middelbare school gelegen in Jaipur. Deze school, gestuurd door de overheid telt zo’n 600 leerlingen die hier dagelijks onderwijs genieten. Sinds 2016 bezoekt SGE deze school en is er een positieve groei aan reacties en leerlingenaantallen te zien. De gemeenschap staat open voor onze bezoeken en vindt het belangrijk dat hun jongeren in contact komen met mensen uit het buitenland.

Waar het de eerste paar jaren alleen maar gebleven is bij het uitwisselen van cultuur hebben we sinds 2018 ook een aantal projecten kunnen verwezenlijken.

Verrijken lesomgeving - €5.000,-

Bij de Jaipur school kan er met een bijdrage van €5.000,- een goede bibliotheek worden aangelegd en kan er een plek worden gecreëerd waar de leerlingen in alle rust kunnen studeren en hiervoor de benodigde materialen beschikbaar worden gesteld. Verder zouden zij graag een lab voor scheikunde aanleggen om op dit gebied verdiepende werkvormen te creëren. Momenteel kan hier geen les in worden gegeven omdat deze materialen ontbreken op de school.

01/07/2018
Opknappen daken en muren - €8.200,-

De lokalen van deze school zijn toe aan een flinke renovatie. De daken lekken allemaal en tijdens het regenseizoen zijn de lokalen bijna niet meer bruikbaar. De lekken hebben gezorgd voor flinke schade aan de schilderwerken en er is schimmelvorming ontstaan. Dit is natuurlijk geen gezonde en veilige plek om les te krijgen. In totaal gaat het om zeker twaalf lokalen die zullen worden gerenoveerd.