Partner - Tanzania

Longido Secondary School

Longido Secondary School is een middelbare school in Longido. Longido ligt in het Noorden van Tanzania in de regio Arusha dicht tegen de grens met Kenia. Op de school zitten ongeveer 1500 leerlingen tussen de 14 en 21 jaar. Deze komen uit het rurale gebied in de omgeving voornamelijk uit de Masai stam en moeten voor het volgen van onderwijs soms uren lopen.  Onderwijs wordt er vaak nog onvoldoende gewaardeerd.  Meisjes trouwen vaak erg jong. Door het stimuleren om deel te nemen aan goed onderwijs wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden te werken aan de verbetering van hun maatschappelijke positie.

07/07/2017
“Reconstruction Boys Dormitory” - €14.000,-

Op 5 augustus 2016 brandde op Longido Secondary School een slaapzaal af waar 169 jongens woonden. Gelukkig vielen er geen gewonden. Global Exploration was, door de inzet van reservegelden en extra sponsorgelden van deelnemende scholen, in staat om een deel van de herbouw te financieren.

07/07/2016
Fire damage

Eind 2016 brandde de slaapzaal van onze partner Longido Secondary School af. Met hulp van velen hebben we onze vrienden in Tanzania kunnen helpen.

07/07/2011
Computers voor ICT onderwijs - €5.000,-

Voor het leren omgaan met en het gebruik maken van computers worden twintig computers en twee printers aangeschaft. Het is voor jonge mensen van belang dat zij een computer kunnen gebruiken en via internet kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die er voor hen zijn.

02/07/2010
Staff house construction - € 20.000,00

Naast de nieuwe school is er een plek nodig waar het personeel van de school haar werkzaamheden kan verrichten. De school heeft daartoe de bouw van een zogenoemd staff house gepland waar Global Exploration in samenwerking met Wilde Ganzen aan bij zal dragen.

05/07/2007
Girls classroom - €11.100,-

Er wordt een nieuwe gebouw voor de meisjesschool gebouwd voor de regio rondom Longido. Het benodigde bedrag wordt bijeengebracht met behulp van Wilde Ganzen en NCDO.