Partner - Nepal

Lekshedh Tsal Lower Secondary School

Toen China een claim legde op Tibet zijn velen Tibetanen over de Himalaya gevlucht naar landen als Nepal en India. In Nepal hebben zij een nieuw leven opgebouwd in verschillende dorpen. Eén dorp heet de Lekshedh Tibetan Village gelegen in de buurt van de stad Pokhara. Global Exploration bezoekt dit dorp sinds 2009 en ondersteunt sinds dat jaar dan ook verschillende projecten. Een van deze projecten is de Lekshedh Tsal Lower Secondary School, een school voor kinderen tussen de 4 en de 14 jaar oud.

Global Exploration heeft al sinds het startjaar (2009) contact met de Lekshedh Tsal School en in algemeen met het Tibetaanse dorp. Vanaf dit jaar heeft SGE de school ondersteund in verschillende projecten om het schoolgebouw te renoveren en uit te breiden. Daarnaast is ook geïnvesteerd in onderwijs-kwalitatieve projecten. Per jaar zal bekeken worden welke eventuele behoefte de school heeft aan ondersteuning. Waarna samen met de Xplore scholen verder steun zal worden geboden aan de Lekshedh Tsal Lower Secondary School wanneer hier behoefte aan is.

01/05/2019
Educational reading space - €4.000,-

De Lekshedh Tsal Secondary School is een Tibetaanse school waarbij het belang van de Tibetaanse geschiedenis en cultuur hoog in het vaandel staat. Bij de Lekshedh Tsal Lower Secondary School gelegen in Jampaling, Pokhara, is het door middel van €4.000,- mogelijk om jongeren van jonge leeftijd betere educatieve lessen te bieden en om een veilige leesplek te creëren op de school. Dit is van belang zodat deze leerlingen op jonge leeftijd leren lezen zodat zij uiteindelijk zelfstandiger kunnen worden. Buiten de klaslokalen hebben de leerlingen ook geen veilige plek om te leren en deze is hierdoor gerealiseerd. Voor dit alles is er dus een klein gebouwtje/lokaaltje gebouwd.

06/07/2018
Sportsfield - €1.720,29

Hier hebben we geholpen met het aanleggen van een basketbal veld, voor de kinderen om hier gezellig te spelen en te sporten om gezond te blijven. De school zal hier ook activiteiten organiseren om de beweging van de kinderen te stimuleren.

04/07/2012
“Sanitation Facilities” - €4.000,-

De school had behoefte aan een hygiënisch apart toiletgebouw voor jongens en meisjes en met geschikte toiletten passend bij de leeftijd van de leerlingen. Met behulp van SGE is er een toiletgebouw met vier toiletten gebouwd. Ook zijn er twee wasbakken aangelegd met schoon drinkwater om de hygiëne te bevorderen.

06/07/2011
"Repairment of Roof and Door in the General Hall” - €5.000,-

In 2011 heeft Global Exploration geïnvesteerd in de aanleg van een plafond voor de algemene gang van de school. Het plafond was eerder gemaakt van multiplex, wat geen duurzaam materiaal is. Daarnaast is er een nieuwe metalen deur geplaatst in de gang. Dit resulteerde in een betere en schonere omgeving voor de leerlingen. Het nieuwe materiaal houdt de hitte grotendeels buiten de deur wat de concentratie van de leerlingen zal bevorderen.

08/07/2010
“Solar Energy Illumination System” - €6.200,-

Om de duurzaamheid van de school te bevorderen wilde de schoolleiding graag een verlichtingssysteem installeren dat werkt op zonne-energie. Het regelmatig uitvallen van de stroom in Nepal belemmerde de schoolactiviteiten, een energiesysteem dat werkt op zonne-energie zorgt ervoor dat de leerlingen ten alle tijden naar school kunnen en niet gestoord worden tijdens hun lessen. Daarnaast vermindert het de kosten van energie voor de school. Een indirect voordeel is het milieuvriendelijke gebruik.

07/07/2009
“Construction of Two Musical Rooms” - €10.000,-

In het eerste jaar van het partnerschap tussen SGE en de Lekhshedh Tsal school heeft SGE de school gesteund bij de bouw van twee nieuwe leslokalen.