Partner - Tanzania

Lake Natron Primary School Engaresero

In de buurt van het Lake Natron ligt het kleine dorp Engaresero. Hier is een lagere school gevestigd voor de kinderen van de Masai, een herdersvolk, uit het omringende Loliondo District. Het vergt inspanning om het onderwijs in overeenstemming te brengen met de bijzondere situatie van deze leerlingen: ze zijn namelijk afkomstig uit een groot gebied en behoren tot de rondtrekkende stammen. De voormalig Honorair Consul van Nederland in Tanzania, Gijs Braadt, heeft Global Exploration gewezen op het bestaan van deze school en gevraagd deze te ondersteunen.

09/07/2015
Opknappen klaslokaal - €11.000,-

Een groot lokalentekort heeft de afgelopen jaren geleid tot de bouw van twee extra lokalen. Deze lokalen waren oorspronkelijk bedoeld als slaapverblijf. Het lokalentekort was echter dusdanig nijpend dat er besloten is deze ruimtes in te richten als lokaal. Met deze laatste actie rondde SGE in 2015 het Engaresero-project af. Het gebouw huisvest nu dagelijks 700 leerlingen waarvan 44% meisjes. De Global Tanzania groep bezoekt in 2015 het project als laatste SGE-groep.

10/07/2014
Bouw slaapzaal

Wederom leidt de gebrekkige infrastructuur in de regio tot vertraging van dit project. Het streven is om de slaapzaal in 2015 af te ronden. In 2014 worden de bezoeken aan Engaresero benut om draagvlak bij het plaatselijke bestuur te creëren. Bernardinuscollege bezoekt Engaresero en maakt de stand van zaken op.

11/07/2013
Bouw slaapzaal - €13.031,-

Na het opstarten van het slaapzaal-project in 2012 steunt SGE Engaresero ook in 2013 bij de bouw van de slaapzaal. Vanwege de ingewikkelde logistiek wordt er dit jaar voor gekozen om de school niet te bezoeken maar wel financieel te steunen. Hans Kitundu (chairman Tanzania) bezoekt de school en volgt de bouw van de slaapzaal op de voet.

11/07/2012
Bouw slaapzaal - €11.000,-

De dorpsschool nabij Lake Natron is in het verleden al uitgebreid en opgeknapt. Nu hebben we samen met onze Tanzaniaanse partners en Wilde Ganzen besloten om een slaaphuis voor 144 Masai meisjes te bouwen. Een zeer uitdagend plan aangezien de kosten €75.000,- bedragen. Door het project in kleine delen te splitsen kunnen we in 2012 al beginnen met de bouw waardoor de eerste meisjes misschien dit jaar nog kunnen overnachten.

14/07/2011
Bouw van een lerarenhuis - €10.000,-

Om ervoor te zorgen dat ook leraren doordeweeks dichtbij het schoolterrein kunnen overnachten, zodat zij iedere dag aanwezig kunnen zijn om hun lessen te verzorgen, wordt een lerarenhuis gebouwd. Er werd gestart met de bouw in 2010, in 2011 hebben we de bouw kunnen afronden.

07/07/2010
Bouw van een lerarenhuis - €10.000,-

Dit jaar ondersteunen we vier onderdelen van het gehele project om de school te verbeteren. Dit jaar starten we aan de bouw van een lerarenhuis, waar leraren gehuisvest kunnen worden die meer dan zes kilometer van de school wonen en daarom iedere dag twaalf kilometer moeten lopen. Hierdoor is meer tijd en energie beschikbaar voor het geven van onderwijs.

Opknappen van drie klaslokalen en bouw van sanitaire voorzieningen - €11.428,

De school beschikt over onvoldoende huisvesting voor leraren. Drie schoollokalen hebben dringend een opknapbeurt nodig en ook de sanitaire voorzieningen moeten worden aangebracht of verbeterd. Het is een meerjarenproject om de hele school onder handen te nemen. Global Exploration draagt daar dit jaar aan bij door middelen beschikbaar te stellen voor de verbetering van drie klaslokalen, de aanschaf van school meubilair zoals kasten en banken en het verbeteren van de toiletvoorziening.