Partner - Tanzania

Irkisongo Secondary School Monduli

De kostschool Irkisongo biedt onderwijs en onderdak aan leerlingen uit Monduli. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren willen steeds meer meisjes onderwijs volgen. Soms gaat dit in tegen de wil van hun ouders, gezien uithuwelijking een oude traditie is. De meisjes van de Irkisongo school worden ondergebracht in slaapzalen en verblijven door de week dus op de school. Deze school wordt door iedere SGE-groep bezocht gedurende vier of vijf dagen. Dit leidt meestal tot veel plezier bij zowel de Nederlandse als de Tanzaniaanse leerlingen. De Monduli-meisjes staan bekend om hun gulle glimlach, nieuwsgierigheid en uitbundige dansen.

24/07/2019
Kleine herstelwerkzaamheden - €500,-

Door middel van een extra lik verf op de muren wordt voorzien in het broodnodige onderhoud van het gebouw.

02/07/2015
Watertoevoer door het jaar heen - €5.000,-

In 2015 steunt SGE Irkisongo Secondary School bij de aanleg van twee watertanks. Deze tanks van beide duizend liter moeten in het natte jaargetijde water opvangen zodat dit water in de droge tijd door de studenten verbruikt kan worden.

05/07/2012
Verbetering leefomstandigheden - €8.800,-

In 2012 wordt de nieuwe slaapzaal voorzien van 160 bedden. Op deze manier hebben de studenten een goed onderkomen op school.

07/07/2010
Bouw van klaslokalen - €8.500,-

De school wil graag haar verdere onderwijsvoorzieningen uitbouwen. Daarvoor is de bouw van een klaslokaal nodig. Xplore draagt daar aan bij samen met de Wilde Ganzen.

18/07/2007
Bouw van meisjesslaapzaal - €15.000,-

De school wil een slaapzaal voor meisjes bouwen. De afstand die de meisjes moeten afleggen om op school te komen is groot waardoor zij niet iedere dag op en neer naar huis kunnen. Global Exploration draagt bij aan de bouw van de slaapzaal.