Partner - Tanzania

Huruma Children Trust Arusha

Huruma Childrens Trust is een weeshuis dat ligt in de sloppenwijk van Arusha, de hoofdstad van de gelijknamige regio in het noorden van Tanzania. In de sloppenwijken van Arusha staat een weeshuis voor kinderen die op straat leven, geen onderdak hebben of onderwijs genieten. Huruma Childrens Trust heeft zich het lot van deze weeskinderen aangetrokken en zorgt voor voorzieningen zodat zij kunnen worden opgevangen.

05/07/2012
Omheining voor een veilige schoolomgeving - €10.000,-

Van het in 2007 gedoneerde geld bouwde men een geheel nieuwe slaapzaal voor jongens. In 2010 werd het weeshuis verder ingericht. In 2012 wordt er een hekwerk om het hele terrein van 45.000 m2 geplaatst. Binnen dit hekwerk kunnen de kinderen veilig spelen en kunnen bomen en planten groeien. Totaalbedrag: €10.000,00

08/07/2010
Bouw van schoolgebouwen - €6.310,-

Omdat de afstand tot de gewone school erg ver is wil Huruma’s Children Trust een eigen school bouwen voor de kleinsten, een zogeheten “Kindergarten”. Voor de jonge kinderen een eigen lagere school. Ook de met behulp van Global Exploration en de Wilde Ganzen afgebouwde slaapzaal werd onder handen genomen. Er weren muurschilderingen aangebracht, nieuwe bedden en matrassen geplaatst.

12/07/2007
Uitbreiding van het weeshuis - €17.000,-

Het weeshuis startte met de bouw van een tweede slaapzaal voor jongens. Vanwege geldgebrek is men met de bouw moeten stoppen. Global Exploration heeft dit opgepakt en met geld van de Xplore scholen en de Wilde Ganzen is het gebouw afgemaakt.