Partner - Indonesië

DeTara Foundation

DeTara Foundation is een non-profit organisatie, opgericht in 2010, met het doel om bewustwording te creëren onder de lokale bevolking rondom thema’s als de eigen gezondheid en de gezondheid van de leefomgeving. Zij zorgen voor duurzame dorpen waarin de jeugd een betere toekomst tegemoet gaat. Ieder jaar staat een ander specifiek doel centraal, zoals de constructie van wijklokalen of het organiseren van educatieve trainingen. Om al haar doelen te bereiken heeft DeTara Foundation op verschillende plekken een “Children’s Learning Centre” opgezet, waar kinderen leren over hun eigen gezondheid en een juiste omgang met het milieu. Samen met scholen in de omgeving van Bogor en Global Exploration wordt er gezocht naar de juiste implementatie van de doelstellingen van DeTara. Buiten de centra die zij oprichten geven ze ook lessen op reeds bestaande scholen, zodat hun doelen zo ruim mogelijk bereikt kunnen worden.

01/07/2019
Renovatie leslokalen - €13.000,-

DeTara foundation kan met het Scholen-voor-Scholen project twee grote projecten aanpakken in Yogyakarta en Bogor in 2019. In Yogyakarta zullen de toilet faciliteiten worden gerenoveerd en gebouwd en kan er een watervoorziening worden gebouwd zodat het water veilig kan worden opgeslagen voor langere termijn. In Bogor kan er een klaslokaal worden gebouwd en kunnen er lessen worden gegeven over de SDG’s met een praktische kijk op afvalvermindering om uiteindelijk een gedragsverandering te bewerkstelligen. Deze projecten kunnen met 13.000,- euro worden gerealiseerd.

01/07/2018
Faciliteren van onderwijs - €5.000,-

In 2018 is €5.000,- aan extra sponsorgeld van het Trevianum College uitgegeven aan de financiering en facilitering van onderwijs voor zo'n 35 leerlingen. Het gaat om leerlingen die de materialen voor school niet kunnen betalen.

01/07/2017
Rumah Belajaar DeTara - €15.000,-

In 2017 zullen we een gebouw financieren waar leerlingen, ouders en docenten van de omringende scholen bijscholing kunnen volgen op het gebied van hygiëne en duurzame ontwikkelingen. Dit om het gedrag van de mensen in de omgeving langzaam aan te passen zodat men zich er bewust wordt van hun omgeving.

01/07/2016
WASH Sanitation and Hygiene - €10.000,-

In 2016 hebben werkt Global Exploration samen met DeTara Foundation aan het WASH-project op een school in Gunung Batu Village. Daarbij wordt gekeken naar water- en sanitaire voorzieningen en hygiëne voor de kinderen. Buiten Nature & Environment staat Health dus centraal.

01/07/2015
"Education Indonesia" - €13.003,-

In 2015 is dit project uitgevoerd op drie verschillende scholen in de omgeving van Bogot en Cianten. Doelen: - Bouwen van een biodiverse tuin waarin leerlingen verschillende dingen kunnen leren over hun leefomgeving. €1.064 - Het opknappen van een natuurlijk waterzuiveringssysteem. €1.647 - Het aanleggen van paden op de schoolterreinen zodat de jongeren tijdens het regenseizoen niet door de modder hoeven te lopen. €3.489 - Bouwen van extra sanitaire voorzieningen. (Op dit moment zijn dit er maar 3 voor 462 personen). €1.209 - De capaciteit van de school verhogen. €5.594

01/07/2014
Bouw klaslokalen - €7.500,-

De Tara Foundation richt zich vanaf dit jaar meer op duurzame ontwikkeling binnen de scholen. Dit jaar bezoeken we de Leuwimekar Village in de omgeving van Bogor. Hier bouwen we twee klaslokalen.

01/07/2013
Verbetering basisvoorzieningen Barengkok - €5.000,-

Dit jaar bezoeken we de scholen in Barengkok Villag. Scholen in een omgeving waar bijna geen standaard middelen beschikbaar zijn. Doelen: - Scholen voorzien in “Health” educatie op de basis-en middelbare scholen €2.131,- - Bouwen van sanitaire voorzieningen in Barengkok Village €918,- - Opknappen van het dak van de Barengkok School €297,- - Leerkrachten training over leer-en leefomgeving €4.929,-