Partner - Cambodja & Vietnam

ChiHe Middle School

In de buurt van Phnom Penh, Cambodja, ligt een middelbare school genaamd de ChiHe Middleschool. Dit is een van de weinige scholen die gebouwd zijn in de tijd dat Cambodja nog een Franse kolonie was. De school ligt in een arm gedeelte van de regio en hier kunnen we de komende jaren dan ook mooie dromen verwezenlijken. Samen met onze partners en Henk Stribos, oud-chairman van Thailand & Cambodja hebben we de missie om het onderwijs in deze omgeving te verbeteren. Hierbij willen we samen met de leerkrachten van de verschillende scholen de focus leggen op een interculturele samenleving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Hierbij worden verbeteringen aangebracht aan de leer-en leefomgeving van de scholen.

Deze school hebben we in 2017 voor het laatst bezocht.

01/07/2017
Afronden renovatie lokalen - €4.000,-

In 2017 zullen we verder gaan met het renoveren van een van de grote schoolgebouwen. Vorig jaar is ingezet op het repareren van het dak en dit jaar zal men het gebouw verder renoveren. Zo zal er een nieuwe vloer komen en zullen de muren opnieuw gestuct en geverfd worden. Onze jongeren zullen samen met de jongeren van de ChiHe middleschool helpen met de renovatie van het gebouw.

01/07/2016
Start renovatie lokalen - €10.300,-

In 2016 zullen we beginnen met de renovatie van het dak van een van de hoofdgebouwen van de school. Op dit moment is het dak zo achterstallig dat er onmogelijk op een veilige manier les gegeven kan worden. Het gebouw is dan ook erg verweerd en leerlingen moeten momenteel met verschillende roosters naar school gezien er veel te weinig plek is om het aantal leerlingen te plaatsen. Door het dak te renoveren en volgend jaar het interieur dit gebouw op te knappen hopen we de leerlingen te kunnen plaatsen.