Partner - China

Butuo Special Education School

In 2018 hebben we voor het eerst een bezoek gebracht aan de Butuo Special Education school. Deze school ligt in de Liangshan regio in de Sichuan provincie, een van de armste regio’s van China. Een van de grote problemen die hier in de regio heerst is het drugsgebruik. Dit heeft als resultaat dat er veel wezen zijn wiens ouders gestorven zijn aan drugsgebruik. Om deze kinderen een betere toekomst te kunnen bieden zorgt de Butuo Special Education School voor niet alleen onderwijs maar ook onderdak gedurende de schoolweek. In totaal zitten er zo’n vijftig leerlingen op deze school.

01/07/2019
Hygiëne verbeteren - €11.619,-

De Butuo school focust op leerlingen met een beperking. De school is gelegen in een arm deel van China, in Butuo. In de application wordt gevraagd om het leraren tekort aan te pakken, de omstandigheden voor de leraren te verbeteren en de hygiëne voor alle leerlingen en docenten te verbeteren. Met de €11.619,- kan de school douchevoorzieningen kopen en een waterpijp installeren maar ook trainingen aanbieden voor de leraren, bibliotheek voorzieningen en een basketbal mogelijkheid te creëren.

01/07/2018
Verbetering educatie - €10.000,-

Komend jaar zal er door de lokale regering geïnvesteerd worden in de bouw van de klaslokalen en een verzorgingslokaal. Deze kosten bedragen ongeveer €40.000,-. Global Exploration zal samen met Wilde Ganzen en de reizende groepen zorgen voor de lesmaterialen, verzorgingsmaterialen en training van de leraren voor de kinderen met een handicap. Dit betekent dat we materialen zullen aanschaffen om het onderwijs te verbeteren en om de leerlingen regelmatig een medische check te kunnen geven. Ook zal er dit jaar ingezet worden op lokale training van leerkrachten. Kennis overdragen over hoe les te geven en om te gaan met leerlingen met de verschillende beperkingen.