Together one world!

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. Voor scholen bieden we de Global Challenge aan. Diverse wereldburgerprojecten die leerlingen de wereld laten zien. Leuk, leerzaam en inhoudelijk. De Sustainable Development Goals zijn de rode draad in deze projecten. Samen met de school stellen we een programma op. De stichting heeft geen winstoogmerk. We werken samen met een twintigtal middelbare scholen in een langdurig partnerschap. Ook hebben we meer dan dertig partners uit landen over de hele wereld.  Ons motto is: “Together one World!”