Introductie

World into your classroom

In 2014 kreeg Global Exploration voor het eerst de vraag vanuit China of het mogelijk was om een groep middelbare scholieren naar Nederland te sturen voor een interculturele uitwisseling. De gedachte hierachter, leren van en over elkaars cultuur. Wat begon als een groepje van 25 Chinese leerlingen in 2014 groeide uit tot verschillende groepen het jaar daarna. In 2016 kwam de vraag of het ook mogelijk was om een groep van 50 basisschoolleerlingen naar Nederland te sturen. Natuurlijk is dat mogelijk! Dit jaar hebben we meer dan 300 basis-en middelbare school leerlingen en hun docenten ontvangen uit niet alleen China maar ook uit Indonesië. Een mooie kans om onze visie, leren van en over elkaars cultuur, nog breder weg te zetten op niet alleen middelbare scholen maar ook basisscholen. Graag komen we een keer bij u op school langs om het project verder toe te lichten, vorm te geven en samen te kijken naar de mogelijkheden. Samen met u hopen we leerlingen te helpen hun eerste stappen te zetten richting hun identiteit als wereldburger. De volgende stap is dan om samen met SGE een plan te maken voor een interculturele dag op uw school, waarin we kijken naar de doelen en voorwaarden. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via kevin@global-exploration.nl.

World into your classroom

Info

Kleur
Chairman Jos Smeets
Xplore-partner sinds 2014
Deelgenomen studenten 650
Vlag
Route
Scholen voor scholen bestedingen

€ 0

World into your classroom

Partners & Projecten

Thank you.

Together one world!